Odpowiednia izolacja termiczna budynku

Ogromny wpływ na uzyskanie optymalnego komfortu termicznego pomieszczeń ma odpowiednie zaizolowanie przegród budynku. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o izolacji termicznej?

Izolacja termiczna umożliwia otrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach całego budynku, przy jednoczesnym zapobieganiu strat energii. Termoizolacje stosuje się w przypadku konstrukcyjnych elementów obiektu, ale też i w przypadku domowych instalacji. Najlepszą efektywność otrzymujemy ocieplając duże powierzchnie, przez które przenika energia cieplna, czyli ściany i dach. Izolacja jest też bardzo istotna w przypadku fundamentów i podłogi na gruncie, bo są to elementy, które mają kontakt z gruntem.

Izolacja termiczna jest opisywana przy użyciu dwóch sposobów. Pierwszy to λ, czyli lambda według greckiego alfabetu. Lambda jest popularnym określeniem współczynnika przewodzenia ciepła. W indeksie greckiej litery λ umieszcza się „D”, symbol oznaczający wartość deklarowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartości współczynnika przewodzenia ciepła dla termoizolacyjnych materiałów budowlanych są ich podstawowym parametrem. Warto zdawać sobie sprawę, że grubość materiału nie zawsze determinuje ilość przenikania ciepła, czasami grubsze izolacje wcale nie oznaczają cieplejszych! Jednak należy pamiętać o tym, że zastosowanie zbyt małej grubości czy ilości materiału izolacyjnego może doprowadzić do tego, że uzyskanie oczekiwanego współczynnika przewodzenia ciepła okaże się niemożliwe.

Współczynnik lambda jest deklarowany dla każdego produktu marki Isover dedykowanego do ocieplenia. Określona liczba współczynnika przewodzenia ciepła informuje, jaka ilość ciepła przenika przez materiał izolacyjny. Dlatego, im współczynnik jest mniejszy, tym lepszy jest materiał termoizolacyjny.

Drugim sposobem opisywania izolacji termicznej jest metoda oznakowania literami – RD, gdzie „D” znajduje się w indeksie, podobnie jak w lambdzie, a oznacza opór cieplny. Dlatego im większa wartość „R”, tym lepsza izolacja cieplna.

W przypadku izolacji całych przegród bardzo ważnym wskaźnikiem jest U – współczynnik przenikania ciepła. Od określonej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród uzależniona jest efektywność termoizolacji obiektu. U określa wartość termicznych właściwości wszystkich elementów tworzących przegrodę, czyli materiałów, takich jak bloczki, cegły, nadproża i inne elementy konstrukcji. Na jak najbardziej pożądaną wartość współczynnika U ma ogromny wpływ zastosowany w ociepleniu przegrody materiał izolacyjny. Najpopularniejszymi są wełny mineralne skalne i szklane, styropian EPS i XPS, pianka natryskowa PUR oraz płyty PIR.